Om oss

Stormtrivs Hemtjänst är ett företag med rötterna i Jönköping. Företaget erbjuder en trygg hemtjänst som utförs av kunniga medarbetare med stort hjärta för de som de hjälper och vårdar. Hemtjänsten utförs i huvudsak av undersköterskor med stort intresse, erfarenhet och kompetens inom omvårdnad och äldreomsorg och ambitionen är att göra livet lite lättare för företagets kunder.

Medarbetarna på Stormtrivs Hemtjänst drivs av att skapa en enklare och mer trivsam vardag för sina kunder. Vi lyssnar på de behov kunden har och erbjuder lösningar som passar deras behov.

Stormtrivs Hemtjänst är en del av Stormtrivsgruppen

Information om personuppgiftsbehandling och Dataskyddsombud

Om du anser att vi bryter mot GDPR har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se närmare på www.imy.se. Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud. Läs mer om dataskyddsombudets roll på IMY:s hemsida.

Kontakt
Dataskyddsombud
Telefon: +46 (0)73- 250 49 52
E-post: dso.stormtrivs@insatt.com

Visselblåsning

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet.

placewholder

Rimonda Gabrail

Verksamhetsledare

placewholder

Martin Adamsson

VD